اخبار

اعلام نتایج نظرسنجی سال ۱۳۹۶

با استناد به نظرات کاربران در خصوص میزان رضایت آنها از خدمات تلاش نت در سال ۱۳۹۶ آمار ذیل با افتخار اعلام میگردد.

۱- از آمار بدست آمده در خصوص “میزان تنوع سرویس های تلاش نت” ، ۸۴ درصد کاربران به دو سطح خوب و عالی نظر خود را اعلام نموده اند.

۲- از آمار بدست آمده در خصوص “میزان دانش فنی پرسنل” ، ۹۱ درصد کاربران به دو سطح خوب و عالی نظر خود را اعلام نموده اند.

۳- از آمار بدست آمده در خصوص “میزان دسترسی به کارشناسان فنی” ، ۷۸ درصد کاربران به دو سطح خوب و عالی نظر خود را اعلام نموده اند.

۴- از آمار بدست آمده در خصوص “رضایت از تحویل به موقع محصول یا خدمت” ، ۷۹ درصد کاربران به دو سطح خوب و عالی نظر خود را اعلام نموده اند.

۵- از آمار بدست آمده در خصوص “معرفی تلاش نت به دوستان و آشنایان” ، ۸۷ درصد کاربران به این سوال جواب آری دادند.

 

و این نتایج نمایانگر میزان اهمیت مشتریان تلاش نت و وفاداری آنها به این برند بوده و قطعا قوت قلبی است برای ادامه خدمت رسانی هرچه بهتر در سطح کشور.

امید است در سال ۱۳۹۶ بتوانیم این آمار را افزایش داده و رضایت مشتریان را بیشتر جلب نماییم.

 

استخدام خرداد 1397
ادامه مطلب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا