نمایندگی

منابع آزمون ICDL واحد هرمزگان

زمان برگزاری امتحان دوشنبه ۸ آذر تا چهارشنبه ۱۰ آذر منابع : ۱- مهارت اول (مبانی اولیه) ۲- مهارت دوم…

مهارت دوم و سوم ICDL (تدریس شده در جلسه دوم دانشگاه هرمزگان)

توجه دانشجویانی که در کلاس بیش از دو غیبت داشته باشند حذف خواهند شد. با تشکر مدیریت شعبه هرمزگان  …

مهارت اول ICDL (جلسه اول تدریس دانشگاه هرمزگان)

ICDL چیست؟ بر طبق استاندارد بین المللی، دوره ICDL را ۷ مهارت تشکیل می دهد که عبارتند از : مهارت…
بستن